آموزش مهارت های ایجاد آرامش

مهارت های ایجاد آرامش شامل :

 •  علل اصلی ناآرامی و مشکلات روحی انسانها(با رویکرد ISTDP)
 •  نحوه ی شکل گیری انواع تیپ های شخصیتی ناآرام
 •  انواع اضطراب و کانال های اضطرابی در بدن (عضلات مخطط وصاف، آشوب شناختی)
 •  ارتباط انواع اضطراب با انواع مشکلات جسمانی مانند سردرد، کوفتگی و خستگی بدن، دردهای روان تنی، مشکلات حافظه، حواس پرتی، آسم، مشکلات گوارشی و …
 •  ارتباط احساسات و اضطراب
 •  (مدیریت احساسات خشم، غم، گناه، عشق و حسرت)←کارگاه تنظیم هیجانی
 • تکنیک ها: تکنیک های کاهش اضطراب، تکنیک بالکن، تکنیک بهشیاری، ریلکسیشن تنفسی و بدنی، نوشتن تحلیلی)
 • رفتن به سمت شناسایی استعدادها، فعال کردن نیروهای خلاق درونی و رشد

سر فصل های دوره آنلاین آموزش ایجاد آرامش

جلسه اول

چهارشنبه ۱۷ الی ۱۹

عنوان:

 •  علل اصلی ناآرامی و مشکلات روحی انسانها(با رویکرد ISTDP)
 •  نحوه ی شکل گیری انواع تیپ های شخصیتی ناآرام
 •  انواع اضطراب و کانال های اضطرابی در بدن (عضلات مخطط وصاف، آشوب شناختی)

جلسه دوم

چهارشنبه ۱۷ الی ۱۹

عنوان:

 •  ارتباط انواع اضطراب با انواع مشکلات جسمانی مانند سردرد، کوفتگی و خستگی بدن، دردهای روان تنی، مشکلات حافظه، حواس پرتی، آسم، مشکلات گوارشی و ...
 •  ارتباط احساسات و اضطراب

جلسه سوم

چهارشنبه ۱۷ الی ۱۹

عنوان:

 •  (مدیریت احساسات خشم، غم، گناه، عشق و حسرت)←کارگاه تنظیم هیجانی
 • تکنیک ها: تکنیک های کاهش اضطراب، تکنیک بالکن، تکنیک بهشیاری، ریلکسیشن تنفسی و بدنی، نوشتن تحلیلی)
 • رفتن به سمت شناسایی استعدادها، فعال کردن نیروهای خلاق درونی و رشد

مدرس دوره

آموزش ایجاد آرامش

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.