بازاریابی محتوایی و بهینه سازی سایت

CEO & Content Marketing

دوره مقدماتی بازاریابی محتوایی و بهینه سازی سایت با هدف آموزش مقدمات طراحی (وردپرس) و بهینه سازی سایت برگزار می شود. در این دوره در کنار آشنایی با مفاهیم اصلی بازاریابی، آموزش های عملیاتی و اجرایی جهت بارگذاری و بهینه سازی محتوا (SEO)  ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است با نفرات برگزیدهتا ۵نفر) جهت انجام پروژه اجرایی قرارداد کاری امضا خواهد شد. امید است با توجه به بازار کار گسترده حوزه بازاریابی دیجیتال، دانشجویان با کسب این مهارتها بتوانند به صورت مستقل در بازار کار مشغول شوند.

جلسه اول

عنوان:

مقدماتی بر تولید محتوا و بازاریابی محتوایی

زمان:

دوساعت

تاریخ:

۱۹ تیرماه

ساعت:

۹:۰۰ - ۱۰:۴۵

جلسه دوم

عنوان:

فرایند بازایابی محتوایی

زمان:

دوساعت

تاریخ:

۱۹تیر

ساعت:

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

جلسه سوم

عنوان:

آشنایی با وردپرس با تمرکز بر سئو (SEO)

زمان:

دوساعت

تاریخ:

۲۱تیرماه

ساعت:

۹:۰۰ - ۱۰:۴۵

جلسه چهارم

عنوان:

۱.مبانی سئو ۲.تحقیق کلیدوازه

زمان:

دوساعت

تاریخ:

۲۱تیرماه

ساعت:

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

جلسه پنجم

عنوان:

۱.بررسی فنی سایت ۲. سئوی لوکال

زمان:

دوساعت

تاریخ:

۲۳تیرماه

ساعت:

۹:۰۰ - ۱۰:۴۵

جلسه ششم

عنوان:

۱:مقدمات بک لینک ها ۲. بهینه سازی صفحات

زمان:

دوساعت

تاریخ:

۲۳تیرماه

ساعت:

۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

مدرسان دوره

دکتر عصمت مومنی

دکتر عصمت مومنی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

احسان مقصودی

مهندس احسان مقصودی

بازاریابی محتوایی و بهینه سازی سایت