کارگاه تربیت جنسی کودکان ۲ تا ۱۰ سال

در این دوره آموزشی والدین و مربیان با مهم‌ترین مسائل مرتبط با تربیت جنسی فرزندان خود آشنا می‌شوند تا بتوانند آنها را در برابر مشکلات و حوادث محافظت کنند. کودکان ۹ تا ۱۳ سال باید جنسیت را به عنوان بخش طبیعی از زندگی درک کنند. با تغییرات طبیعی دخترها و پسرها در دوران بلوغ (عادت ماهیانه و احتلام) آشنا شوند. روند تولید مثل، از جمله مفاهیم آموزش جنسی را درک کنند. در باره‌ی انتقال ویروس ایدز و بیماری‌هایی که از طریق جنسی منتقل می‌شوند اطلاعات بیشتری به دست بیاورند. بدانند که سوء‌استفاده‌ی جنسی و عاطفی چیست و چگونه می‌توان آن ‌را تشخیص داد؟

برگزارکنندگان دوره

گروه آتیه درخشان ذهن

جهاد دانشگاهی تهران

سرفصل ها

تعریف تربیت جنسی

رفتارهای جنسی متعارف در کودکان

عوامل اثرگذار بر رفتار جنسی

رفتارهای جنسی مشکل آفرین

ضرورت و سن تربیت جنسی

پیشگیری از آزار جنسی کودکان

اهداف

آموزش والدین و مربیان و درمانگران در برخورد با مسائل و سوالات کودکان

راهنمایی والدین در آموزش سبک های زندگی

مدرسان کارگاه

عکس مربوط به رویداد ها

دکتر رستمی

مدیریت مجموعه آتیه درخشان

عکس مربوط به رویداد ها

دکتر رستمی

مدیریت مجموعه آتیه درخشان

کارگاه تربیت جنسی کودکان ۲ تا ۱۰ سال