بخش ها

بخش نقشه مغزی

ثبت و مقایسه امواج مغزی با هدف: کمک به تشخیص اختلالاات روانشناختی بررسی میزان اثربخشی درمان های دارویی و غیر دارویی راهنما در تعیین پروتکل‌های درمان

ادامه مطلب »
۲۹ دی ۱۴۰۲
بخش آنلاین کلینیک آتیه درخشان ذهن
بخش ها

بخش آنلاین

ما در بخش آنلاین گروه آتیه درخشان ذهن تلاش می کنیم تا مسیر را برای شما مراجعین عزیز کوتاه و رسیدن به هدف را میسر‌ کنیم.

ادامه مطلب »
بخش یادگیری و هوشمندی کلینیک آتیه درخشان ذهن
بخش ها

بخش یادگیری و هوشمندی

ما در این بخش گروه آتیه، عملکرد مغز کودک و نوجوان شما را به سطح بهینه خواهیم رساند. خدمات بخش کودک و نوجوان آتیه درخشان ذهن

ادامه مطلب »
بخش توامندی کلینیک آتیه درخشان ذهن
بخش ها

بخش توانمندی

در بخش توانمندی خدمات درمانی روانپزشکی شامل درمان های دارویی، تکنولوژیک و رواندرمانی به صورت یکپارچه و تحت نظارت مستقیم روانپزشک و ارزیابی های منظم متخصصین،

ادامه مطلب »
بخش آرامش کلینیک آتیه درخشان ذهن
بخش ها

بخش آرامش

در کلینیک آرامش با غربالگری و ارزیابی جامع، خدمت ارائه می دهیم. هدف ما ایجاد بهبودی پایدار و ارتقا سلامت و کیفیت زندگیست. خدمات همه جانبه(تکنولوزیک

ادامه مطلب »
بخش تشخیص کلینیک آتیه درخشان ذهن
بخش ها

بخش تشخیص

ما در بخش تشخیص آتیه درخشان ذهن، در تلاشیم تا به وسیله ی کمیسیون تشخیص، آزمون های تشخیصی معتبر و مصاحبه ی تخصصی روانشناسان و روانپزشکان

ادامه مطلب »