تماس با ما

آدرس:

تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میدان ونک-خیابان ولی نژاد-پلاک ۲۳

تلفن:

۰۲۱-۸۴۰۱۲۰۰۰

ایمیل:

Info@atiehclinic.com

تلفن های ضروری

تلفن های ضروری

جستجو
نام واحد نام مسئول تلفن واتساپ
تلفن خانه خانم یوسفی- خانم فیاض ۸۴۰۱۲۳۰۱-۴
پشتیبانی( کلینیک تشخیص) خانم ویسی ۸۴۰۱۲۳۰۸ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۳
پشتیبانی (کلینیک تشخیص) خانم عرفانیان ۸۴۰۱۲۳۰۷ ۹۱۰۲۹۴۰۶۷۳
پذیرش و پشتیبانی خدمات از راه دور( کلینیک تشخیص) خانم مزرعه شاهی ۸۴۰۱۲۳۴۱ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
پذیرش (کلینیک نقشه مغزی و روانسنجی) خانم واحدی ۸۴۰۱۲۱۲۳ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش کمیسیون کودک (کلینیک یادگیری و هوشمندی) خانم دریانی ۸۴۰۱۲۳۴۰ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
پذیرش کودک (کلینیک یادگیری و هوشمندی) آقای ساحلی ۸۴۰۱۲۱۲۷ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پذیرش کودک (کلینیک یادگیری و هوشمندی) آقای ساحلی ۸۴۰۱۲۱۵۹ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
پذیرش کمیسیون بزرگسال (کلینیک توانمندی) خانم بلخاری ۸۴۰۱۲۴۴۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۴
پذیرش بزرگسال (کلینیک توانمندی) خانم سعید ۸۴۰۱۲۱۴۳ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش بزرگسال (کلینیک توانمندی) خانم باقری ۸۴۰۱۲۲۲۶ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
پذیرش کمیسیون بزرگسال ( کلینیک آرامش) خانم علیزاده ۸۴۰۱۲۱۰۲ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
پذیرش بزرگسال ( کلینیک آرامش) خانم منافی ۸۴۰۱۲۱۱۹ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش بزرگسال ( کلینیک آرامش) ۸۴۰۱۲۳۱۱ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
پذیرش (کلینیک توانبخشی) آقای آزادی ۸۴۰۱۲۲۲۵ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
روابط عمومی ابراهیم میرزایی ۸۴۰۱۲۱۵۶ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
روابط عمومی خانم فتاحی ۸۴۰۱۲۱۷۰ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
دفتر ریاست دکتر رضا رستمی ۸۴۰۱۲۱۰۸ ۹۳۷۸۱۰۹۳۰۰
صندوق خانم علیزاده ۸۴۰۱۲۱۴۱ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
صندوق دانیال رمضانی ۸۴۰۱۲۱۲۶ ۹۱۰۲۹۴۰۷۹۳
کارشناس ارتباط با سازمان ها ابراهیم میرزایی ۸۴۰۱۲۱۶۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر آزمایشگاه نقشه مغزی qEEG دکتر رحمتی ۸۴۰۱۲۳۱۷ ۹۰۳۵۸۳۷۹۳۷
مدیر حسابداری خانم روزبهانی ۸۴۰۱۲۱۰۴ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۱
حسابداری خانم حسینی ۸۴۰۱۲۱۷۵ ۹۱۰۲۹۴۰۶۸۱
مدیر عامل/ معاونت مالی و اداری حسین رضا رستمی ۸۴۰۱۲۱۴۷ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر کلینیک تشخیص و روانسنجی خانم بیات ۸۴۰۱۲۳۱۰ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک خدمات از راه دور خانم بیات ۸۴۰۱۲۳۱۰ ۹۱۰۰۰۴۸۶۹۸
مدیر کلینیک ‌های کودک خانم بهارانچی- خانم سید هاشمی ۸۴۰۱۲۳۱۲ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۲
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه دوم) دکتر گنجینه - خانم طورسینا ۸۴۰۱۲۱۳۶ ۹۰۳۶۷۷۷۲۲۸
مدیر کلینیک‌های بزرگسال (طبقه زیر همکف) خانم کوشا - خانم حیدری ۸۴۰۱۲۳۱۸ ۹۹۳۳۱۸۴۶۳۳
معاون ارتباطات دکتر هادی کلانتریان ۸۴۰۱۲۱۳۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون پژوهش دکتر رضا کاظمی ۸۴۰۱۲۸۴۱ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
معاون درمان دکتر آسیه رضایی ۸۴۰۱۲۱۴۸ ۹۱۲۸۴۰۱۲۳۵
مدیر اداری آقای میردامادیان ۸۴۰۱۲۳۰۵