مشاوران و درمانگران کلینیک آتیه درخشان ذهن

shape1
سپیده طور سینا

سپیده طورسینا

مدیر بخش

سپیده طورسینا

مدیر بخش
مشاهده رزومه

بهنام قابل دمیرچی

مدیر بخش

بهنام قابل دمیرچی

مدیر بخش
مشاهده رزومه

الهه مشهدی زاده

نوروتراپیست

الهه مشهدی زاده

نوروتراپیست
مشاهده رزومه

امیرمحمد مهدی نیا

نوروتراپیست

امیرمحمد مهدی نیا

نوروتراپیست
مشاهده رزومه

حسن رحمانی شمس

زوج درمانگر

حسن رحمانی شمس

زوج درمانگر
مشاهده رزومه

حمید شمسی پور

روان درمانگر

حمید شمسی پور

روان درمانگر
مشاهده رزومه

سارا سالکی

روان درمانگر

سارا سالکی

روان درمانگر
مشاهده رزومه

سپیده صفائیان

روان درمانگر

سپیده صفائیان

روان درمانگر
مشاهده رزومه

سمیه سعیدی

روان درمانگر

سمیه سعیدی

روان درمانگر
مشاهده رزومه

سوسن عرفانیان عصار

نوروتراپیست

سوسن عرفانیان عصار

نوروتراپیست
مشاهده رزومه

سیده لیلا پورسمر

روان درمانگر

سیده لیلا پورسمر

روان درمانگر
مشاهده رزومه

عباس کبودی

روان درمانگر

عباس کبودی

روان درمانگر
مشاهده رزومه

علی رضا سالمی

روان درمانگر

علی رضا سالمی

روان درمانگر
مشاهده رزومه
دکتر فاطمه قره باغی

فاطمه قره باغی

روان درمانگر

فاطمه قره باغی

روان درمانگر
مشاهده رزومه

فریده فرخ زادی

روان درمانگر

فریده فرخ زادی

روان درمانگر
مشاهده رزومه

کاوه علی پناهی

نوروتراپیست

کاوه علی پناهی

نوروتراپیست
مشاهده رزومه
مائده ورمزیار

مائده ورمزیار

نوروتراپیست

مائده ورمزیار

نوروتراپیست
مشاهده رزومه
مرجان امام جمعه

مرجان امام جمعه

نوروتراپیست

مرجان امام جمعه

نوروتراپیست
مشاهده رزومه

مرضیه مسعودی

روان درمانگر

مرضیه مسعودی

روان درمانگر
مشاهده رزومه
مهشید اسلامی

مهشید اسلامی دهکردی

نوروتراپیست

مهشید اسلامی دهکردی

نوروتراپیست
مشاهده رزومه

نوشین رشیدی

نوروتراپیست

نوشین رشیدی

نوروتراپیست
مشاهده رزومه