چارت سازمانی کلینیک آتیه درخشان ذهن

shape1
رضا رستمی

پروفسور رضا رستمی

ریاست کلینیک آتیه درخشان ذهن

پروفسور رضا رستمی

ریاست کلینیک آتیه
مشاهده رزومه
آسیه رضایی

دکتر آسیه رضایی

مدیریت کلینیک آتیه درخشان ذهن

دکتر آسیه رضایی

مدیریت کلینیک آتیه درخشان ذهن
مشاهده رزومه
فرزانه بیات

فرزانه بیات شهبازی

مدیر درمان کلینیک آتیه

فرزانه بیات شهبازی

مدیر درمان کلینیک آتیه
مشاهده رزومه
میلاد زارعی

میلاد زارعی

مدیر کلینیک آنلاین آتیه

میلاد زارعی

مدیر کلینیک آنلاین آتیه
مشاهده رزومه
محمد منائی

دکتر محمد منائی

روانپزشک کلینیک تشخیص آتیه

دکتر محمد منائی

روانپزشک کلینیک تشخیص آتیه
مشاهده رزومه
سپیده طور سینا

سپیده طور سینا

مدیر کلینیک آرامش آتیه

سپیده طور سینا

مدیر کلینیک آرامش آتیه
مشاهده رزومه
دکتر نظام الدین رستم کلایی

دکتر نظام الدین رستم کلایی

پزشک کلینیک یادگیری آتیه

دکتر نظام الدین رستم کلایی

پزشک کلینیک یادگیری آتیه
مشاهده رزومه
فهیمه سادات بهارانچی

دکتر فهیمه سادات بهارانچی

مدیر کلینیک یادگیری آتیه

دکتر فهیمه سادات بهارانچی

مدیر کلینیک یادگیری آتیه
مشاهده رزومه
دکتر فاطمه سید هاشمی

دکتر فاطمه سید هاشمی

مدیر کلینیک یادگیری آتیه

دکتر فاطمه سید هاشمی

مدیر کلینیک یادگیری آتیه
مشاهده رزومه
جمیل منصوری

جمیل منصوری

مدیر یادگیری آرامش آتیه

جمیل منصوری

مدیر یادگیری آرامش آتیه
مشاهده رزومه
زهرا حیدری

زهرا حیدی

مدیر کلینیک توانمندی آتیه

زهرا حیدی

مدیر کلینیک توانمندی آتیه
مشاهده رزومه
صبا کوشا مقدم

صبا کوشا مقدم

مدیر کلینیک توانمندی آتیه

صبا کوشا مقدم

مدیر کلینیک توانمندی آتیه
مشاهده رزومه