مدرک تحصیلی
مقطع گرایش دانشگاه محل تحصیل معدل
کارشناسی روانشناسی عمومی زنجان 16/97
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی علوم پزشکی کاشان 18/02
عنوان پایان نامه مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر خشم، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی نمره پایان نامه : ۷5/19
دکتری تخصصی PhD علوم اعصاب زنجان درحال تحصیل
عنوان پایان نامه بررسی تاثیر مولکول های کوچک بر خود نوزایی و تمایز سلول های بنیادی عصبی به نورون های مهار کننده در شرایط برون تنی و همچنین بررسی تاثیر تزریق این سلول ها در مدل صرع مقاوم به درمان اساتید راهنما:
دکتر سجاد سحاب نگاه
پروفسور علی گرجی

 

دوره های آموزشی
نام دوره محل آموزش سال
Consumer Neuroscience and Neuromarketing Interdisciplinary Neuroscience Research Program
Tehran University of Medical Sciences
2023
Research in Neuroscience and Cognitive Neuroscience Interdiciplinary School 2022
Evoked Field Potential Recording Iranian Society of Physiology and Pharmacology 2020
LFP Signal Recording and Processing Iranian Society of Physiology and Pharmacology 2020
Whole-cell Patch-clamp Recordings in Brain Slices Iranian Society of Physiology and Pharmacology 2020
مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی کشور 1399
کارگاه درمان tDCS موسسه فارمد تهران 1399
کارگاه درمان نوروفیدبک پیشرفته آزمایشگاه نقشه برداری مغز 1399
کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398
کارگاه سه روزه درمان نوروفیدبک پیشرفته موسسه فارمد تهران 1397
کارگاه تشخیص و ارزیابی روانی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 1396
کارگاه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394
کارگاه سه روزه درمان نوروفیدبک عمومی موسسه فارمد تهران 1394
کارگاه یک روزه آموزش EndNote دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394
کارگاه یک روزه مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1394
کارگاه یک روزه آموزش SPSS دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1393
کارگاه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1393
کارگاه سه روزه درمان QEEG دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1392

 

كارهاي تحقيقاتي انجام شده
عنوان سال وضعیت
بررسی تاثیر مولکول های کوچک بر خود نوزایی و تمایز سلول های بنیادی عصبی به نورون های مهار کننده در شرایط برون تنی و همچنین بررسی تاثیر تزریق این سلول ها در مدل صرع مقاوم به درمان 1399 در حال اجرا
بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مبتنی بر اینترنت (iMBSR) بر کاهش هیجانات منفی متاثر از قرنطینه ناشی از پاندمی کووید19 :یک کارآزمایی بالینی 1399 اتمام
مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شاختی رفتاری بر خشم، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی 1394 اتمام
تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شاختی رفتاری بر افسردگی اضطراب و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی 1394 در حال اجرا

 

مقالات چاپ شده در مجلات
عنوان نام مجله
The effects of mindfulness-based stress reduction on cardiac patients’ blood pressure, perceived stress, and anger: a single-blind randomized controlled trial Journal of the American Society of Hypertension
Comparing the Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction and Cognitive Behavioral Therapy on the Quality of Life of Patients with Cardiovascular Disease INTERNATIONAL JOURNAL OF BODY, MIND AND CULTURE
THE EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION PROGRAM ON QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY ANDISHE VA RAFTAR
Effect of Metacognitive Skills Training on Metacognitive Awareness, Self-Efficacy and Academic Achievement of University Students International Archives of Health Sciences Journal
اختلال عملکرد سیستم ایمنی ناشی از استرس: تاثیر فرایندهای درون فردی و بین فردی مجله علوم اعصاب شفای خاتم
مروری بر سوگ: پیچیدگی های سوگ در طی شیوع کوید – 19 مجله نوید نو

 

مقالات پذيرفته شده در همایش
عنوان نام همایش سال همایش
The Relationship between Perceived Pain and Stress and Anxiety in Osteoarthritis Patients 8th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2019- TEHRAN
The relationship between attachment style and difficulties in emotion regulation in boy students 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry 2015- TEHRAN
خلاصه مقاله:  بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و خشم زوجین شهر کاشان، اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری ۱۳۹۴ – کاشان
خلاصه مقاله: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری ۱۳۹۴ – کاشان

 

تدریس
واحد درسی مقطع دانشگاه سال تحصیلی
نظریه های روان درمانی 1 کارشناسی روانشناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 1401-1402
فیزیولوژی اعصاب و غدد کارشناسی روانشناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 1401-1402
ارزیابی هوش و استعداد کارشناسی مشاوره دانشگاه خیام 1401-1402
احساس و ادراک کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه خیام 1401-1402

 

عضویت‌ها
سمت سال
انجمن علوم اعصاب ایران 1398 تاکنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ۱۳۹۵تاکنون
مسئول کمیته دانشجویی و عضو کمیته اجرایی اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری )دانشگاه علوم پزشکی کاشان) ۱۳۹۴
عضو کمیته اجرایی دومین سمینار درمان های موج سوم رفتاری (دانشگاه علوم پزشکی کاشان) ۱۳۹۳
عضویت در آکادمی ذهن آگاهی و علوم رفتاری بافتاری (دانشگاه علوم پزشکی کاشان) ۱۳۹۲

 

مهارتهای حرفه ای  و علاقه مندی
حوزه توضیحات
روان درمانی اختلالات اضطرابی – افسردگی – ارزیابی روانی  و ذهنی – ارتقاء توانمندی های شناختی – توانبخشی شناختی – نوروفیدبک – tDCS
سایر مهارت های ۷ گانه ICDL، مقاله نویسی، نرم افزار SPSS، نرم افزار End Note

 

سوابق کاری
محل کار تلفن تاریخ همکاری سمت
مرکز مشاوره دوستکام – مشهد ٠۵١٣٧۶٠٨٣٠٠ 1401- تاکنون روانشناس بالینی و نوروتراپ – پاره وقت
پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد 05138803676 1401- تاکنون روانشناس بالینی و نوروتراپ – پاره وقت
مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد 05138806914 1400 تاکنون روانشناس بالینی – پاره وقت
خط مشاوره 1480 1480 1399 – 1401 روانشناس بالینی – پاره وقت
مرکز مشاوره صدرا – مشهد 05138590575 1398 – 1400 روانشناس بالینی و نوروتراپ – پاره وقت
مرکز مشاوره شایگان 57436533-031 1398-1396 درمانگر
اداره بهزیستی گلپایگان ۵۷۴۳۰۳۲۱-031 ۱۳۹۴ تا 1398 روانشناس

رییس مرکز تامین و توسعه خدمات بهزیستی

مددکار پرونده های افراد دارای معلولیت ذهنی

عضو کمیسیون پزشکی تعیین شدت معلولیت