ژانویه 29, 2024

دوره تشخیصی و درمانی اختلال وحشتزدگی (پانیک): تربیت درمانگر

نام دوره دوره تشخیصی و درمانی اختلال وحشتزدگی (پانیک): تربیت درمانگر مدت زمان (ساعت) 15 ساعت تاریخ برگزاری مدرس دکتر ساناز خمامی نحوه برگزاری(حضوری-مجازی) حضوری- مجازی […]
ژانویه 29, 2024

دوره آشنایی با داروهای روانپزشکی

نام دوره آشنایی با داروهای روانپزشکی مدت زمان (ساعت) 5 ساعت تاریخ برگزاری مدرس دکتر محمد منائی نحوه برگزاری(حضوری-مجازی) حضوری- مجازی مخاطب روانشناسان شما همراهان عزیز […]
ژانویه 29, 2024

دوره مصاحبه و تشخیص روانپزشکی

نام دوره دوره مصاحبه و تشخیص روانپزشکی مدت زمان (ساعت) 6 ساعت تاریخ برگزاری مدرس دکتر محمد منائی نحوه برگزاری(حضوری-مجازی) حضوری- مجازی مخاطب روانشناسان سرفصل ها […]
ژانویه 29, 2024

دوره جامع تربیت آموزشگر مهارت های زندگی (پیشرفته)

  نام دوره دوره جامع تربیت آموزشگر مهارت های زندگی (پیشرفته) مدت زمان (ساعت) 82 ساعت تاریخ برگزاری مدرس دکتر حسین ناصری نحوه برگزاری(حضوری-مجازی) حضوری- مجازی […]
ژانویه 29, 2024

دوره جامع تربیت آموزشگر مهارت های زندگی (مقدماتی)

  نام دوره دوره جامع تربیت آموزشگر مهارت های زندگی (مقدماتی) مدت زمان (ساعت) 72 ساعت تاریخ برگزاری مدرس دکتر حسین ناصری نحوه برگزاری(حضوری-مجازی) حضوری- مجازی […]
ژانویه 29, 2024

دوره سوپروایزری مداخلات عصبی – شناختی در بیش خوری و اضافه وزن

نام دوره سوپروایزری مداخلات عصبی-  شناختی در بیش خوری و اضافه وزن مدت زمان (ساعت) 43 ساعت تاریخ برگزاری مدرس دکتر رضایی-دکتر منائی- دکتر بخت- زهرا […]
ژانویه 28, 2024

دوره مهارت آموزی توانبخشی شناختی

  دوره مهارت آموزی توانبخشی شناختی این دوره در دو بخش مروری بر اصول پایه و دوره مهارت آموزی عملی تنظیم شده است. گواهی شرکت در […]
ژانویه 28, 2024

دوره مهارت آموزی نوروفیدبک

دوره مهارت آموزی نوروفیدبک این دوره در دو بخش مروری بر اصول پایه و دوره مهارت آموزی عملی تنظیم شده است. گواهی شرکت در دوره ارائه […]
ژانویه 28, 2024

دوره مهارت آموزی بیوفیدبک

دوره مهارت آموزی بیوفیدبک این دوره در دو بخش مروری بر اصول پایه و دوره مهارت آموزی عملی تنظیم شده است. گواهی شرکت در دوره ارائه […]